Lectora
PERICO PASTOR

Litografia de l’any 2015.

És una edició de 90 exemplars numerats del 1/90 al 90/90 més 15 exemplars HC numerats del HC A/O al HC O/O, realitzats sobre paper de fil Arches Velin de mides 76 × 56 cm signats tots a mà pel propi artista.

Litografia “Lectora”
L’artista Perico Pastor firmant les obres al taller
L’artista Perico Pastor firmant les obres al taller