Patrimoni i memòria
JOAN-PERE VILADECANS

El 2007 JOAN-PERE VILADECANS va crear una sèrie de 16 pintures amb el nom de Patrimoni i memòria, sis de les quals les va donar al Parlament de Catalunya l’any 2013, on romanen exposades en la sala que va passar a dir-se Joan-Pere Viladecans.

Amb motiu dels 10 anys de la creació de la sèrie Patrimoni i memòria, l’artista aprofita l’avinentesa per fer una relectura de la seva obra, portant-nos davant d’una reflexió íntima sobre les nostres arrels.

El llibre Patrimoni i memòria d’UN NOUAIRE, dirigit per EDICIONS DE L’EIXAMPLE, conté els elements d’aquest procés creatiu de JOAN-PERE VILADECANS que arranca el 2007.

L’edició inclou una reproducció de 16 pàgines facsímils del quadern de notes on inicialment el pintor planteja aquest gran projecte, seguit de la reproducció de les 16 obres que formen la sèrie Patrimoni i memòria 2007.

L’edició inclou també les 20 obres inèdites que l’artista ha fet expressament per aquest llibre, sota el títol Patrimoni i memòria 2017, una relectura que només permet la distància del temps.

Finalment, el llibre va acompanyat d’una obra original de nova creació de JOAN-PERE VILADECANS estampada a sis tintes amb serigrafia sobre tela de lli i cotó.

S’han fet dues edicions:

  • una edició bibliòfil de 298 exemplars, tots ells numerats amb xifres romanes, signats a mà per l’artista, i acompanyats de l’obra de tela numerada i signada a mà
  • i una edició de 998 exemplars numerats i també signats a mà per l’artista i acompanyats de l’obra sobre tela firmada per estampació.
Patrimoni i memòria - JOAN-PERE VILADECANS
Llibre Patrimoni i memòria
Sala Joan-Pere Viladecans, Parlament de Catalunya
Joan-Pere Viladecans al seu estudi
L’artista Joan-Pere Viladecans firmant la justificació de tiratge que inclou cadascun dels llibres
L’artista Joan-Pere Viladecans firmant l’obra sobre tela que inclou el llibre “Patrimoni i memòria” edició Bibliòfil