Catalan Experience
XANO ARMENTER

Suite de litografies de l’any 2016.

És una edició limitada a 50 carpetes, que contenen quatre litografies titulades Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona numerades del I/L al L/L, realitzades sobre paper de mides 38 × 52 cm, signats tots a mà per l’artista.

Hi ha una altra edició de 50 exemplars de cadascuna d’elles numerada en nombres àrabs que no formen part del portafolis i 10 exemplars més il·luminats a mà per l’artista.

Catalan Experience Barcelona - Xano Armenter
Catalan Experience Lleida - Xano Armenter
Catalan Experience Girona - Xano Armenter
Catalan Experience Tarragona - Xano Armenter
L’artista Xano Armenter firmant les obres al taller